SAMCLA HOME

Servei d’Assistència Tècnica

Fitxes Tècniques equips Samcla Home

MÉS INFORMACIÓ

Equips del Sistema

Presentació Completa del Sistema

Diagrama de funcionament del Sistema

Alta del HUB

Aparellament dels equips al HUB

Programació

 1. Assegureu-vos que la presa de la paret lliura els 230Vac
 2. Assegureu-vos que l’alimentador lliura els 5VDC
 3. Assegureu-vos que heu inserit correctament el connector de l’alimentador al HUB

Sempre, després de la connexió inicial que es realitza al treure el HUB de l’envoltori i connectar-li l’alimentador per primer cop, el HUB realitzarà la seqüència inicial de leds i quedarà en mode Local. Aquesta seqüència inicial, no durarà més de 2 minuts i consisteix en un període d’intermitència del led groc fins quedar apagat i a continuació un període d’intermitència del led blau, fins quedar també apagat.

 1. Aneu a la pantalla d’ajustaments (settings) del mòbil i activeu la Wi-Fi.
 2. El mòbil començarà a escanejar xarxes Wi-Fi, i trobarà una xarxa Wi-Fi amb el nom de SAMCLA_00: _____________. La seleccioneu i introduïu la contrasenya. La contrasenya coincideix amb el número de sèrie que trobareu a l’etiqueta de l’interior del compartiment inferior del HUB (290xxxxxxxxxxxxxxx). HUB i mòbil quedaran connectats.
 3. Un cop tingueu els dispositius comunicats, obriu l’App SAMCLA SMARTHOME (prèviament l’haureu d’haver descarregat de Google Play o Apple Store) i configureu el HUB escrivint un nom d’usuari i un nom de HUB.
 4. Un cop tingueu el HUB correcte, l’App us situarà a la pantalla de treballar en mode Local o continuar el procés de connexió del HUB a Internet. Per defecte, continueu amb la connexió del HUB a Internet, donant-li el nom de la Wi-Fi a la qual voleu que el HUB es connecti (normalment es tractarà de la Wi-Fi del router de l’habitatge), i la seva corresponent contrasenya. El HUB començarà el procés de connexió i el led blau del seu frontal, començarà un procés d’intermitències.
 5. Un cop el HUB reconegui i es comuniqui amb la Wi-Fi especificada, el HUB quedarà connectat a Internet mitjançant aquesta Wi-Fi i el led blau de la part frontal quedarà permanentment encès.

Es refereix a durant el procés inicial de connexió del telèfon mòbil o tauleta amb el HUB:

És molt poc probable, però podria donar-se el cas que el número de sèrie del HUB no estigui correctament gravat en el seu microprogramari. Es tractaria d’un error de fàbrica i aquest HUB hauria de ser retornat per la seva reactualització.

Habitualment, un procés fallit en aquest intent de connexió a la Wi-Fi, és degut a un error humà en el moment de teclejar la contrasenya i simplement cal tornar-ho a intentar.

Es refereix a durant el procés de connexió del HUB a la Wi-Fi domèstica. És a dir, al voler passar l’estat del HUB de mode Local a mode Internet:

 1. Hem comès un error quan hem escrit el nom de la Wi-Fi (en Android no cal ja que la detecta automàticament), o hem escrit malament la corresponent contrassenya.
 2. La Wi-Fi a la qual volem connectar-nos no té obert el DHCP (protocol de configuració de sistema principal dinàmic). En una Wi-Fi domèstica, aquesta possibilitat és poc probable. Caldrà consultar al tècnic informàtic.
 3. El router domèstic no té oberts els ports 123 i 9001. En una Wi-Fi domèstica, aquesta possibilitat és poc probable. Caldrà consultar al tècnic informàtic.
 4. El router disposa d’algun tallafocs que evita la seva connexió a la IP de servidor SAMCLA. En una Wi-Fi domèstica, aquesta possibilitat és poc probable. Caldrà consultar al tècnic informàtic.

Si el domicili disposa d’una xarxa Wi-Fi sense protecció per contrasenya, podem fer tot el procés d’alta de la mateixa forma però triant l’opció de Wi-Fi oberta a la pantalla de connexió a Internet. En aquest cas ja no ens demanarà la contrasenya.

Vol dir que el HUB s’ha posat en mode Internet, és a dir, s’ha connectat a la xarxa Wi-Fi que prèviament ja li havíem configurat. La tindrà sempre guardada, a menys que la modifiquem o fem un Default del HUB.

 1. El HUB té configurada una xarxa Wi-Fi i l’està buscant per connectar-s’hi. Si es manté molt de temps en aquest estat, vol dir que aquesta Wi-Fi que té guardada ja no és operativa o no pot veure-la perquè heu canviat alguna ubicació i us trobeu fora del seu abast.
 2. Si no voleu que la segueixi buscant, podeu prémer el botó de mode del HUB. Un cop canviat a mode “Local”, ja podreu accedir al HUB mitjançant Wi-Fi directa amb el mòbil. Posteriorment a través de l’App, podreu dir-li al HUB que es connecti a una altra xarxa Wi-Fi domèstica operativa.

El HUB sempre adoptarà el mode que tenia en el moment de ser apagat o de perdre accidentalment la seva alimentació.

Sí, tan sols prement el botó del compartiment inferior fins que el led blau canviï d’estat i esperant que s’estabilitzi a la situació contrària a la que tenia. El HUB passarà de mode Local a mode Internet o a l’inrevés.

 • Mode Local = led blau apagat i estable
 • Mode Internet = led blau encès i estable

Sí, ho podem fer de 2 maneres:

 1. Forma òptima i recomanada: abans de desconnectar el HUB del lloc original, es recomana polsar el botó de mode i situar-lo en mode LOCAL. Quan el HUB es torni a connectar a la xarxa elèctrica, es posarà en mode LOCAL.
 2. Desconnectar el HUB directament estant en mode INTERNET. Quan el torneu a connectar en un altre lloc, intentarà buscar la xarxa Wi-Fi anterior i no podrà. Durant aquest procés serà necessari polsar el botó per portar-lo a mode LOCAL.

La connexió amb la Wi-Fi de l’habitatge no es pot establir. Verifiqueu si el HUB es troba dins de l’abast de la xarxa Wi-Fi de l’habitatge. Verifiqueu la contrasenya (i el nom de la Wi-Fi en cas de mòbil iOS).

El led blau encès significa que el HUB s’ha connectat correctament a la Wi-Fi de l’habitatge però no assegura que existeixi connexió a INTERNET. Verifiqueu la correcta connexió del router de l’habitatge a INTERNET. Verifiqueu que el router de l’habitatge tingui oberts els ports de comunicacions 9001 i 123.

Sí. Canvieu el mode de treball del HUB a mode Local utilitzant el pulsador WWW. Apropeu el HUB a l’abast de la nova Wi-Fi. Repetiu el procés d’inicialització del HUB utilitzant el mòbil tal i com s’explica a la pregunta 3 d’aquestes FAQ’s, seleccionant a continuació el mode Internet des de l’App, seleccionant la nova xarxa Wi-Fi i escrivint la nova contrasenya.

 1. Descarregueu l’APP Samcla Smart Home en el mòbil del nou usuari.
 2. Canvieu el mode de treball del HUB a mode Local, utilitzant el polsador WWW.
 3. Connecteu el mòbil del nou usuari a la Wi-Fi que emet el HUB, d’acord als següents passos:
  3.1. Activeu la xarxa Wi-Fi del mòbil.
  3.2. Seleccioneu la xarxa SAMCLA_XX_XX_XX_XX de la llista que us aparegui.
  3.3. Escriviu la contrassenya corresponent (número de sèrie del HUB).
 4. Obriu l’aplicació Samcla Smart Home del mòbil i seguiu les instruccions que us indiqui.
 5. Escriviu un nom d’usuari.
 6. Escriviu un nom per identificar el HUB. Cada usuari que es connecti pot utilitzar un nom diferent per
  al mateix HUB.
 7. Seleccioneu el mode de treball Local. Seguiu les instruccions que us indiqui la pantalla del mòbil.
 8. El procés d’inici finalitzarà quan aparegui la pantalla principal de l’App, mostrant tots els equips del
  sistema.
 9. Canvieu el mode de treball del HUB a mode Internet utilitzant el polsador WWW.

Des de l’ App, a les opcions del HUB, seleccioneu “sensor de pluja”. Sortirà un missatge que us informa que heu de connectar el sensor de pluja (del tipus que sigui però amb sortida per contacte sec) en situació d’estat de “no pluja”. Connectareu els dos cables del sensor a les entrades del sensor de pluja que trobareu a la bornera del compartiment inferior del HUB i validareu des de l’App. El sensor quedarà donat d’alta i configurat perquè pugueu seleccionar-lo com opció en cada dispositiu de camp.

Realitzant un pont en els contactes DEFAULT que es troben dins del compartiment inferior del HUB. Cal utilitzar un tros de cable de coure o un altre objecte metàl·lic similar. Aquesta acció s’ha de fer amb el HUB connectat i es confirma la seva correcta operació amb la intermitència simultània dels leds groc i blau. El HUB quedarà amb la versió de firmware amb la qual va sortir de fàbrica.

Un cop aparellats amb el HUB, podeu demanar la cobertura RF de qualsevol Repetidor de forma directa. D’aquesta manera, obtindreu el seu nivell de cobertura RF respecte de l’equip HUB. En aquest cas, esteu en la situació que encara no heu configurat cap salt.

Si pel funcionament normal d’un equip terminal remot (Samclabox) cal realitzar diversos salts entre equips Repetidors (2 o 3), haureu de configurar el camí de cobertura per a l’equip terminal, definint els Repetidors que formaran aquest camí.

Un cop aquests camins estiguin establerts des de l’App, podreu demanar el nivell de cobertura RF de cada un d’ells, ja sigui un Repetidor o el mateix equip terminal remot.

Sí. Les dades es sincronitzen per a qualsevol tipus de terminal i de qualsevol de les dues plataformes. Evidentment, amb sistemes operatius relativament actuals.

Es poden donar diferents possibilitats:

 1. No esteu realitzant correctament l’acció d’encesa permanent del led del nou equip amb l’imant. Dins de la finestra (temps) d’aparellament que poseu en marxa des de l’App del mòbil, cal mantenir l’imant en la marca lateral de l’equip fins que el led d’aquest es quedi encès en mode fix.
 2. Esteu aparellant (afegint un nou equip al HUB) des del mode Internet (acció perfectament correcta) i la connexió del HUB a la Wi-Fi domèstica és feble o defectuosa.
 3. L’equip que voleu afegir, té una bateria amb nivell de càrrega molt baix.

Un cop verificat que existeix com a mínim un programa de reg, amb mínim una hora d’activació i amb un temps de reg com a mínim en una electrovàlvula, poden donar-se vàries possibilitats:

 1. L’equip Samclabox està deshabilitat
 2. El programa de reg està deshabilitat
 3. Existeix una situació de “no reg” per activació del sensor de pluja
 4. El mòbil té configurat un fus horari erroni. Això pot passat encara que a priori, aquest pugui semblar correcte. Verificar-ho al menú de configuració del mòbil.

És possible que un equip envïi notificació de pila baixa quan, per la raó que sigui, aquesta s’ha tret de l’equip temporalment.

Perquè ha detectat que a algun equip terminal SAMCLABOX se li han tret les piles i demana que es reenvïin els programes de reg per assegurar que aquests estan ben guardats als equips i s’executaran sense problemes.

Per actualitzar el fus horari, s’ha de modificar la configuració del fus horari del mòbil, posar el HUB en mode Local, esborrar l’App del mòbil, tornar-la a descarregar i tornar a fer el procés d’inici del HUB. No és necessari reinicialitzar el HUB.

Quan es produeixi el canvi horari, s’informarà automàticament a l’App d’aquesta circumstància i es sol·licitarà permís a l’usuari per actualitzar tots els equips del sistema. L’usuari decidirà en quin moment es portarà a terme aquesta actualització, la qual aprofitarà per a sincronitzar els rellotges de tots els equips que formen part del sistema.

ENCARA TENIU ALGUN DUBTE?

Ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible: