SamclaHome-Water

LA TELEGESTIÓ DEL SEU JARDÍ (REG, COMPTADORS D’AIGUA, IL·LUMINACIÓ, PISCINA, ALTRES AUTOMATISMES…)

Sistema de telegestió que permet el control, via Internet, de tots els elements que integren el seu jardí particular. Lectura remota dels comptadors d’aigua amb tall automàtic de les electrovàlvules de seguretat en cas de sobreconsums, fuites o trencaments. Instal·lació immediata sense obres ni cablejats i sense costos afegits de comunicacions.

Telegestió de
programadors de reg

Programadors elèctrics alimentats a la xarxa de 230Vac o programadors alimentats amb piles

Telegestió
de comptadors
d’aigua

Lectura de comptadors d’aigua i control d’electrovàlvules de seguretat per a tall immediat en cas de sobreconsum (també per fuites o trencaments)

Telegestió
d’il·luminacions

Control de totes les llums del seu jardí

Telegestió de
la piscina

Control del filtratge de la seva piscina, llums…

Telegestió
d’altres
automatismes

Control de tendals, persianes i finestres elèctriques, portes motoritzades d’accés, calefaccions, etc.

Control del sistema mitjançant dispositius amb connexió a internet

• PC, Tablet, Smartphone, etc.
• Versió per a APP gratuïta per APPLE i ANDROID/span>

Disseny especial dels equips de camp

• Autònoms
• Reduïdes dimensions
• Robusts
• Estancs
• Alimentats a 4,5Vdc (piles) o 24Vac (xarxa elèctrica)
• Adaptables a qualsevol tipus d’ubicació (arquetes amb tapes metàl•liques o de plàstic, armaris d’obra, etc.)

Utilització d’un sistema híbrid de comunicacions

• Wifi domèstica i bandes lliures de radiofreqüència de gran abast

Sistema bidireccional

• Cap comunicació es considera vàlida fins a rebre la resposta de l’equip terminal
• Informació immediata de l’estat dels equips terminals (nivell de bateries, cobertura…)

AVANTATGES

CONTROLI CASA SEVA DES DEL SEU TELÈFON MÒBIL I DES DE QUALSEVOL PUNT DEL MÓN.
EVITI DESPLAÇAMENTS I DESPESES IMPREVISTES DE CONSUM D’AIGUA I DESPERFECTES DERIVATS.

Estalvi

Comoditat

Immediatesa

Seguretat

EQUIPS

CONCENTRADOR (HUB)
WIFI / RF

REPETIDOR
SOLAR

PROGRAMADOR
A PILES (LATCH) 1 EV

PROGRAMADOR
A PILES (LATCH) 2 EV

PROGRAMADOR
A PILES (LATCH) 4 EV

PROGRAMADOR
ELÈCTRIC (24Vac)6 EV

PROGRAMADOR
ELÈCTRIC (24Vac)10 EV

CONTROLADOR
VOLUM AMB
EV DE TALL

INTERRUPTOR
LLUMS, PISCINA, ALTRES AUTOMATISMES…