SAMCLA AL MÓN

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) monitoritza el nivell d’ompliment dels contenidors de les platges mitjançant l’innovador sistema SamclaCity-*Waste

Les 40 platges gestionades per AMB, i mantingudes per l’empresa FCC Serveis Ciutadans, comencen a incorporar sensors per monitoritzar l’evolució de l’ompliment dels contenidors de residus.

El sistema de telegestió SamclaCity-*Waste, mitjançant uns equips remots que incorporen sensors d’ultrasons i una innovadora tecnologia de comunicació pròpia, permet el coneixement del nivell d’ompliment dels contenidors en temps real, l’optimització dels itineraris dels camions, la reducció de la Petjada de Carboni, així com l’anàlisi de les freqüències de recollida, hàbits d’ús dels ciutadans, etc.

Les dades obtingudes pels sensors s’integren al propi programari desenvolupat per Samcla, així com en altres plataformes de gestió desenvolupades per les empreses concessionàries del manteniment i en plataformes tipus Smart City gestionades per les Administracions Públiques.

Segona fase de telegestió de les zones verdes del municipi de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El municipi de Pozuelo de Alarcón, amb més de 1.000 hectàrees d’espais verds, ha dut a terme la segona fase d’instal·lació del Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water. 750 programadors de reg telegestionats permeten controlar el 75% de la xarxa de reg automatitzada del municipi. Al mateix temps, també s’han instal·lat equips de telelectura de comptadors d’aigua que permeten monitoritzar i controlar, en temps real, el consum i possibles fuites d’aigua dels parcs i jardins municipals.

Per a l’Ajuntament de Pozuelo de Alarcón, la posada en marxa d’aquest sistema de telegestió aporta un estalvi d’aigua molt important, un estalvi de recursos dedicats a les tasques de manteniment dels parcs i jardins, així com una confirmació més del compromís del municipi cap al medi ambient i la nova cultura de l’aigua.

L’Ajuntament de Bilbao instal·la el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per al control dels parcs i jardins de la ciutat

L’Ajuntament de Bilbao ha instal·lat el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per controlar, via Internet, els més de 1.200 programadors que formen la xarxa de reg dels parcs i jardins de la ciutat. Amb la instal·lació d’aquest sistema de telegestió, a més del gran estalvi en el consum d’aigua (més del 35% segons dades aportades per responsables municipals), l’empresa de manteniment “UTE Espacios Verdes Bilbao” obtindrà un important estalvi de temps i gestió per al control de la xarxa de programadors. Aquesta gestió remota dels programadors es complementa amb la instal·lació d’equips de telelectura de comptadors d’aigua que permeten la detecció de fuites i consums indeguts, amb l’immediat tall automàtic d’aigua, en qualsevol de les zones verdes de la ciutat.