Fitxes tècniques equips SAMCLA i videos de suport tècnic

(disponibles a la Zona Clients)

NOVETAT 2020:

Fitxes Tècniques equips sistema INFINITE

CONCENTRADOR (HUB)

REPETIDOR SOLAR

SAMCLABOX PROGRAMADORS 1, 2, 4, 8 EV LATCH

SAMCLABOX PROGRAMADORS
FINS A 12 EV 24VAC + EVM + COMPTADOR

SAMCLABOX VOLUM

SAMCLABOX INTERRUPTOR COMMUTAT

SAMCLABOX MULTISENSOR

SAMCLABOX SENSOR DE DISTÀNCIA

Fitxes Tècniques equips sistema SamclaCity-Water

CONCENTRADOR (HUB)

ESTACIÓ METEO

REPETIDOR SOLAR

SAMCLABOX PROGRAMADORS
PILES (LATCH) i ELÈCTRICS 24Vac

SAMCLABOX VOLUM

SAMCLABOX INTERRUPTOR

CONSOLA RF

Fitxes Tècniques equips sistema SamclaHome-Water

CONCENTRADOR (HUB)

REPETIDOR SOLAR

SAMCLABOX PROGRAMADORS
PILES (LATCH) i ELÈCTRICS 24Vac

SAMCLABOX VOLUM

SAMCLABOX INTERRUPTOR