Entrades per Jordi Clos

Segona fase de telegestió de les zones verdes del municipi de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El municipi de Pozuelo de Alarcón, amb més de 1.000 hectàrees d’espais verds, ha dut a terme la segona fase d’instal·lació del Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water. 750 programadors de reg telegestionats permeten controlar el 75% de la xarxa de reg automatitzada del municipi. Al mateix temps, també s’han instal·lat equips de telelectura de comptadors d’aigua […]

L’Ajuntament de Bilbao instal·la el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per al control dels parcs i jardins de la ciutat

L’Ajuntament de Bilbao ha instal·lat el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per controlar, via Internet, els més de 1.200 programadors que formen la xarxa de reg dels parcs i jardins de la ciutat. Amb la instal·lació d’aquest sistema de telegestió, a més del gran estalvi en el consum d’aigua (més del 35% segons dades aportades per […]