ARQUITECTURA DE COMUNICACIONS

Comunicacions de radiofreqüència lliures i bidireccionals

EQUIPS QUE INTEGREN EL DIAGRAMA

CONCENTRADOR (HUB)
INTERNET / RF

REPETIDOR
SOLAR

Equips terminals
SAMCLABOX

PROGRAMADOR
A PILAS (LATCH)
1, 2 i 4 EV

PROGRAMADOR
ELÈCTRIC (24Vac) 6 i 10 EV

CONTROLADOR
VOLUM AMB EV DE TALL

INTERRUPTOR
LLUMS, FONTS…

LECTOR NIVELL
RESIDUS