Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) monitoritza el nivell d’ompliment dels contenidors de les platges mitjançant l’innovador sistema SamclaCity-*Waste

Les 40 platges gestionades per AMB, i mantingudes per l’empresa FCC Serveis Ciutadans, comencen a incorporar sensors per monitoritzar l’evolució de l’ompliment dels contenidors de residus.

El sistema de telegestió SamclaCity-*Waste, mitjançant uns equips remots que incorporen sensors d’ultrasons i una innovadora tecnologia de comunicació pròpia, permet el coneixement del nivell d’ompliment dels contenidors en temps real, l’optimització dels itineraris dels camions, la reducció de la Petjada de Carboni, així com l’anàlisi de les freqüències de recollida, hàbits d’ús dels ciutadans, etc.

Les dades obtingudes pels sensors s’integren al propi programari desenvolupat per Samcla, així com en altres plataformes de gestió desenvolupades per les empreses concessionàries del manteniment i en plataformes tipus Smart City gestionades per les Administracions Públiques.